IBIZA ES WELLNESS
FUNDACIÒ PER A LA PROMOCIÒ TURÍSTICA
CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa
registro@ibizaeswellness.com

Alta d’establiments i projectes:
Si ja estàs donat d'alta